top of page
STROKE white.png

BẠN LÀ KIỂU F.EAST NÀO

Chúng tôi muốn hướng đến F.EAST như một sản phẩm mà ai cũng có thể thưởng thức, vì thế mà chúng tôi hiểu được rằng có nhiều yếu tố hình thành nên một fan tiêu biểu của F.EAST nhờ sự tương tác với họ trong những năm qua.

random mascot 3.png

BÀI TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH!

random mascot 2.png
random%20mascot%202_edited.png
random mascot 1.png
bottom of page